Ωτoρινολαρρυγγολογικό (ΩΡΛ) τμήμα Αθηναϊκής Mediclinic

Επιστημονικά Υπεύθυνος Ιατρός: Μιχαήλ Πολιτάκης

Διευθυντής Ενδοσκοπικού ΩΡΛ Τμήματος: Γεώργιος Βοΐλας

H Aθηναϊκή Mediclinic διαθέτει ένα από τα πλέον σύγχρονα ΩΡΛ τμήματα, πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα (πύργους υψηλής ευκρίνειας, Navigator, NBI σύστημα) που βοηθούν τόσο το διαγνωστικό όσο και το χειρουργικό έργο του ιατρού .

Το τμήμα στελεχώνεται από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με στόχο την αντιμετώπιση των πλέον δύσκολων διαγνωστικών, αλλά και χειρουργικών ΩΡΛ περιστατικών.

Εκτός από την εξέταση και παρακολούθηση των ασθενών στα σύγχρονα Εξωτερικά Ιατρεία υπάρχει συγχρόνως, όπου απαιτείται, η δυνατότητα νοσηλείας ΩΡΛ ασθενών στις κλίνες της Αθηναϊκής Mediclinic.

Χειρουργικά καλύπτεται όλο το φάσμα των επεμβάσεων που αφορούν τη σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογία τόσο με τις κλασσικές μεθόδους, όσο και με τις ενδοσκοπικές:

  • Χειρουργική ρινός – παραρινίων, κλασσική και ενδοσκοπική
  • Χειρουργική κεφαλής και τραχήλου όπως χειρουργική παρωτίδας, υπογναθίου, θυρεοειδούς
  • Όλες οι τρέχουσες ΩΡΛ επεμβάσεις με τοπική ή γενική αναισθησία όπως αμυγδαλεκτομή, αδενοτομή, διαφράγματος
  • Αισθητική χειρουργική κεφαλής τραχήλου, όπως ρινοπλαστική, ωτοπλαστική και όλη η γκάμα των οστών προσώπου

Οι εξειδικευμένοι γιατροί που το στελεχώνουν, έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία σε επεμβάσεις ρινός, παραρινίων βάσεως κρανίου και συνεργάζονται με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ώστε να εκτελούνται σύνθετες πολυειδικοτήτων επεμβάσεις.