Οφθαλμολογικό τμήμα χειρουργικής βυθού, που χρησιμοποιεί υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα υαλοειδεκτομής και χειρουργικές τεχνικές "αιχμής" μικρής διατομής, χωρίς ράμματα.

Από τον Σεπτέμβριο του 2010 χρησιμοποιείται η νέα συσκευή υαλοειδεκτόμης της Alcon, το constellation, με την οποία δημιουργούνται προϋποθέσεις για εξαιρετικά ατραυματικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς τη χρήση ραμμάτων και με εργαλεία λεπτότερα (25 Gauge), τα οποία ουσιαστικά έχουν το πάχος μιας βελόνας ινσουλίνης.

Η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης είναι συντομότερη, η τραυματική χειρουργική επιβάρυνση του οφθαλμού είναι μικρότερη και ο χρόνος ανάρρωσης συντομότερος.