Αξονικός Τομογράφος

Η αξονική τομογραφία είναι μια μη επεμβατική διαγνωστική απεικονιστική εξέταση, η οποία με τη χρήση ακτινών Χ μας δίνει εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των ιστών και των μυών.

Επιστημονικά Υπεύθυνη Ιατρός: Αβούρη Μαρία

Το Εργαστήριο Αξονικής Τομογραφίας της Αθηναϊκής Mediclinic διαθέτει έναν πολυτομικό αξονικό τομογράφο Brilliance, τελευταίας τεχνολογίας, 16 τομών του οίκου Philips με ψηφιακό σύστημα αποθήκευσης εικόνων.

Στο τμήμα διενεργούνται από τις πιο απλές έως και τις πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Συγκεκριμένα:

Απλές αξονικές τομογραφίες

 • Κρανίου
 • Τραχήλου
 • Θώρακος
 • Άνω – κάτω κοιλιάς
 • Αρθρώσεων
 • Άκρων, κ.λ.π.

Αξονικές τομογραφίες επιμέρους περιοχών ή οργάνων

 • Εγκεφάλου
 • Υποφύσεως
 • Λιθοειδών οστών
 • Βάσεως κρανίου
 • Ρινικών κοιλοτήτων – ιγμορείων
 • Οφθαλμικών κόγχων
 • Σπλαχνικού κρανίου
 • Παρωτίδων, κ.λ.π.

Ειδικές αξονικές τομογραφίες

 • Αγγειογραφίες
 • Νεφρικών αρτηριών
 • Κοιλιακής αορτής
 • Σπλαχνικών αρτηριών
 • Πνευμονικών αρτηριών
 • Άνω & κάτω κοίλης φλέβας
 • Φλεβών άνω & κάτω άκρων
 • Αξονική πυελογραφία (ουρογραφία)
 • Αξονική ουρηθρογραφία κλπ

Eπεμβατικές πράξεις υπό αξονικό τομογράφο

 • Βιοψίες (ήπατος, πνευμόνων, οστών)
 • FNA υπό ακτινολογική καθοδήγηση (λήψη κυττάρων δια λεπτής βελόνης)
 • Παροχετεύσεις (υπεζωκοτικής συλλογής, ασκητικής συλλογής, εγκυστωμένης συλλογής, αποστήματος, πνευμοθώρακα)

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δίδονται τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 17:30