Τμήμα Μελέτης Ύπνου

Στην Αθηναϊκή Mediclinic παρέχεται η δυνατότητα πλήρους διερεύνησης διαταραχών της Αναπνοής κατά τον Ύπνο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, γεγονός που επιτρέπει την ακριβή διάγνωση αλλά και την παρακολούθηση των ασθενών μετά την εφαρμογή της θεραπείας. Η πολυσωματογραφική μελέτη ύπνου είναι η μοναδική διαγνωστική διαδικασία όταν θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ή να αποκλείσουμε τη διάγνωση του Συνδρόμου της Υπνικής Άπνοιας. Η πολυσωματογραφική μελέτη ύπνου είναι μία ολονύχτια συνεχής καταγραφή των ακόλουθων βιολογικών και φυσιολογικών παραμέτρων κατά την διάρκεια του ύπνου και περιλαμβάνει:

  • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ)
  • Ηλεκτροοφθαλμογράφημα (ΗΟΓ)
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
  • Ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ)
  • Αναπνευστική ροή αέρος 
  • Αναπνευστική προσπάθεια (κινήσεις θώρακα και κοιλιάς)
  • Κορεσμός του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα
  • Κινήσεις των κάτω άκρων
  • Ροχαλητό (ένταση και διάρκεια)
  • Θέση σώματος κατά τον ύπνο

Η εκτέλεση της πολυσωματογραφικής μελέτης γίνεται σε ήσυχο μονόκλινο δωμάτιο νοσηλείας υπό την συνεχή επίβλεψη ενός εκπαιδευμένου τεχνικού.