Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Ένα άρτια οργανωμένο τμήμα, με ειδικευμένους ιατρούς σε 24ωρη βάση, ικανό να αντιμετωπίσει πάσης φύσεως επείγοντα περιστατικά και να δώσει την απαραίτητη αρχική αντιμετώπιση, που όπως επιστημονικά έχει αποδειχθεί παίζει και τον πιο ουσιαστικό ρόλο στην τελική έκβαση του περιστατικού.