Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Ασθενών

Το 2016 εμπιστεύτηκαν την Αθηναϊκή Κλινική:

Picture1.png

Αξίζει να τονίσουμε ότι μέσα στο 2016 η μέση διάρκεια παραμονής των ασθενών μας στην Κλινική ήταν μόλις 1,2 μέρες, ποσοστό που αποτελεί σημαντικό συγκριτικό στοιχεία διαφοροποίησης από άλλα ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές.