Αικατερίνη Μανίκα, Γενική Χειρουργός – Χειρουργός Μαστού

manika.jpg

Διευθύντρια Κέντρου Μαστού Αθηναϊκής Mediclinic

Ειδική στη Χειρουργική Ογκολογία Μαστού και Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού

Εξειδικευθείσα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ογκολογίας, Μιλάνο, Ιταλία Fellowship in Breast Surgery

European Institute of Oncology Foundation (FIEO), Milan 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ιατρική Σχολή - 2005: Kρατικό Πανεπιστήμιο ΙατρικήςΣχολής

Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”, Chieti-Pescara, Italy

Ειδικότητα στη Γενική Χειρουργική - 2011: Πανεπιστημιακή Κλινική Γενικής Χειρουργικής

Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”, Chieti- Pescara, Italy

Τίτλος Διατριβής Ειδικότητας: “Η χειρουργική της μασχαλιαίας κοιλότητας στον καρκίνο του μαστού, επικαιρότητα και προοπτικές”, ΠανεπιστημιακήΧειρουργική Κλινική Μαστού, BreastUnit, G. Bernabeo, Ortona, Italy

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΤΗΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΜΑΣΤΟΥ

2011- 2014 Clinical Fellow - Division of Breast Surgery, European Institute of Oncology (EIO), Milan, Italy

 • Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση όλου του φάσματος των παθήσεων του Μαστού, Χειρουργική Ογκολογία Μαστού, Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού και Επανορθωτική Χειρουργική μετά από Μαστεκτομή
 • Εκπαίδευση στη βιοψία λεμφαδένα φρουρού της μασχαλιαίας κοιλότητας με ραδιοϊσότοπο(Τc99m) καθώς και διεγχειρητικά με τη μέθοδο φθορισμού και τη χρήση πράσινης ινδοκυανίνης (ICG)
 • Εκπαίδευση στη διεγχειρητική Ακτινοθεραπεία στο καρκίνο μαστού, ELIOT (ElectronIntraOperativeTherapy)
 • Εκπαίδευση στην ανίχνευση και χειρουργική αφαίρεση μη ψηλαφητών όγκων του μαστού με τη πρωτοποριακή μέθοδο ROLL(RadioguidedOccultLesionLocalization) με καθοδήγηση ραδιοϊσοτόπου (Τc99m) καθώς και τη μέθοδο SNOLL(SentinelNodeandOccultLesionLocalization) που συνδυάζει τη ταυτόχρονη βιοψία λεμφαδένα φρουρού
 • Εκπαίδευση στην επεμβατική διαγνωστική διαδερμική βιοψία μαστού με κόπτουσα βελόνη (corebiopsy) και λεπτή βελόνη (FNA) με ή χωρίς υπερηχογραφική καθοδήγηση

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 • Υποτροφίες επιστημονικού έργου από το Ίδρυμα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ογκολογίας – Μιλάνο

  2011-2012: “The role of intra-operative radiotherapy in breast cancer, use of the method in Day Surgery for surgical αnd radiotherapy treatment of small dimensions breast cancer”

  2012-2013: “Newandinnovativetechnologiesintheintegratedsurgicaltreatmentofbreastcarcinoma”

  2013-2014: “SOUND Study: comparison of sentinel lymph node biopsy to axillary dissection in small breast cancer”

 • 2013 Τιμητική απονομή βραβείου “CesareMerzagora από τον διεθνούς φήμης καθηγητή UmbertoVeronesi για την προσφορά της στην έρευνα για τον καρκίνο τουμαστού
 • Συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιευμένες εργασίες, προφορικές ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, σε εκπαιδευτικά μαθήματα με θέματα Χειρουργικής Μαστού, Γενικής Χειρουργικής, Ογκολογίας, Πλαστικής Χειρουργικής και Θωρακοχειρουργικής

  ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστού (European Society of Breast Cancer Specialists – EUSOMA)
 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού (ΕΧΕΜ)
 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία (ΕΧΕ)
 • Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας (ΕΕΜ)
 • Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑΜ)